בחינה חיצונית במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים (2014)

19/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים משנת תשע"ד (2014).


תרגיל מס' 15 בתכנות מערכות בשפת סי

16/03/2015

הועלה תרגיל מס' 15 בתכנות מערכות בשפת סי. יש לסיים את התרגיל עד יום ה' (19.3).


בחינה חיצונית בתכנות מערכות בשפת סי (2014)

15/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך בתכנות מערכות בשפת סי משנת תשע"ד (2014).


בחינה חיצונית בתכנות מערכות בשפת סי (2013)

15/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך בתכנות מערכות בשפת סי משנת תשע"ג (2013).


בחינה חיצונית בתכנות מערכות בשפת סי (2010)

15/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך בתכנות מערכות בשפת סי משנת תש"ע (2010).


בחינה חיצונית בתכנות מערכות בשפת סי (2009)

15/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך בתכנות מערכות בשפת סי משנת תשס"ט (2009).


בחינה חיצונית במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים (2013)

13/03/2015

הועלתה הבחינה החיצונית של משרד החינוך במבני נתונים ויעילות אלגוריתמים משנת תשע"ג (2013).